Begaafdheid

 

In de klas

Er is bij ons op school veel aandacht voor begaafde kinderen. Deze kinderen hebben vaak andere educatieve behoeften. Om deze behoeften in kaart te brengen, maken we -indien nodig- gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).

In de klas wordt het onderwijsaanbod afgestemd op datgene wat de leerling nodig heeft. We maken gebruik van extra uitdagende materialen die inspelen op de leerstijl van deze kinderen. De leerkracht maakt wekelijks tijd vrij om deze kinderen te begeleiden, zodat ook zij op een fijne manier leren en groeien in hun ontwikkeling.

 

Plusklas

Naast het aanbod in de klas, is er binnen de scholen van Fides ook een plusklas voor kinderen uit groep 5 – 8. Elke week komen de leerlingen van de plusklas een ochtend bij elkaar om samen te werken aan uitdagende leer- en werkstrategieën. Daarnaast besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze kinderen.

De groepsleerkracht geeft de plusklaskinderen gelegenheid om hun werk te presenteren in de klas. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen betrokken zijn op elkaars werk.