Bestuur

De Kon. Julianaschool in Wilnis bestaat sinds 1883 en is sinds 1 januari 2023 onderdeel van Fides, vereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs. 

Fides is het bevoegd gezag van vier basisscholen in Kamerik, Kockengen, Wilnis en Zegveld. Doel van de vereniging is om in de regio protestants-christelijk basisonderwijs te bieden met Gods Woord als grondslag.

Fides is een vereniging. Dat betekent dat de scholen gedragen worden door de leden. Naast een formele rol bij de ledenvergadering komt dit ook tot uitdrukking in de uit de leden gevormde schoolcommissies die op school in gesprek zijn met de directie over de lokale invulling van identiteit en de verbinding met de lokale omgeving van de school. Ouders kunnen zich aanmelden als lid van Fides.

Het bestuur van Fides bestaat uit een raad van beheer (het toezichthoudende deel van het bestuur) en een uitvoerend bestuurder. 

Wilt u meer informatie over Fides of wilt u zich aanmelden als lid? Kijk dan op www.fidesonderwijs.nl