Missie en Visie

We zijn een betrokken school waar veel aandacht is voor de kinderen. Op onze school geven leerkrachten les die oog en hart hebben voor de kinderen. Er wordt goed onderwijs gegeven. Hierdoor kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Het onderwijs is meer dan het overdragen van kennis alleen. Een kind is meer dan alleen zijn schoolprestaties. We willen leren om te Leven. Dat is onze missie. Leven staat niet voor niets met een hoofdletter. Het verwijst naar het leven en werken vanuit het geloof in God en vanuit Zijn Woord, de Bijbel.

Het gaat bij de kwaliteit van het onderwijs primair om de kwaliteit van het leven. Het is onze wens om met juiste aandacht en zorg iedere leerling tot bloei te laten komen. Daarbij is open en eerlijke communicatie van belang en willen we een verbindende school naar de ouders zijn. Er wordt echt naar het kind als uniek wezen gekeken en er is volop ruimte voor ontwikkeling van de kinderen.

We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een rijke leeromgeving. Daarom is ons onderwijs breder dan alleen het verzamelen van kennis. Onze kinderen leren om samen te werken, samen te leren en problemen te kunnen oplossen. We zien het als onze taak om kinderen te begeleiden in zelfstandigheid, een onderzoekende houding, het leren concentreren en een goede werkhouding. We geven daarom goed en modern onderwijs. Zo moeten de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en verwachten we goede opbrengsten. Maar liefde voor elkaar, dat is toch de toon die de muziek maakt - en die toon is oprecht.